Dopravní hřiště ČB

Prostory Automotoklubu České Budějovice v ulici Karolíny Světlé mimo jiné slouží i k výuce dopravní výchovy. Ta má již po několik let své opodstatněné místo ve školních osnovách na prvních stupních základních škol v celé České republice.

Výuka probíhá zčásti ve škole a následně pak v učebně a na dopravním hřišti automotoklubu. Cílem je naučit děti orientovat se bezpečně v silničním provozu. Výuka je zaměřena především na problematiku bezpečné chůze a jízdě na kole. Lektoři dopravní výchovy seznamují žáky s dopravními předpisy a správnému chování v silničním provozu. Děti si následně na dopravním hřišti prověří nejenom jak jsou na tom s jízdou na kole, ale musí řešit různé dopravní situace, se kterými se mohou setkat právě v silničním provozu. Zkrátka získané zkušenosti si prověří v praxi. Lze tedy konstatovat, že výukou tak postupně získávají důležité řidičské návyky. Silnice je pro každého, má však svá pravidla a ty je potřeba znát, vždyť život a zdraví je to nejcennější, co člověk má, je tedy potřeba již od útlých let děti učit, jak si ho chránit. To si právě v Českých Budějovicích uvědomují a výuku mimo jiné podporuje finančně jak Besip, tak Magistrát města České Budějovice.

DDH v areálu AMK České Budějovice v ulici Karoliny Světlé bude od. 1.6.2022 otevřeno pro rodiče s dětmi do 10 let. Otevírací doba v úterý a ve čtvrtek od 13.30 do 17.30 hod, v sobotu od 12.30 do 17.00 hod.

Je nutné vlastní vybavení pro jízdu na DDH (jízdní kolo, koloběžka a přilba) Za chování a bezpečnost dětí odpovídá doprovod dětí.

V případě nepříznivého počasí ( déšť, zima a pod.) hřiště nebude otevřené. Pracovník AMK zajistí otevření a zapnutí světelné signalizace.